Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

0367 ed7c
Reposted fromskatrix skatrix viasensation sensation

June 15 2015

Nowe pokolenie facetów, żyje w galeriach handlowych, w zrobionym z dykty naśladownictwie luksusu. Czytałem ostatnio Stasiuka, który się dziwił jak facet w centrum handlowym, może przymierzać jakąś fajansiarską bluzę godzinami i podniecać się na jej widok i okręcać się przed lustrem jak dziewczyny na wybiegu.

– To jest niesamowite. Pożądanie takiego gówna, przedmiotów, szmat. Facet nie może pożądać ubrania na miłość Pana Boga. Facet może pożądać kobiety i samochodu. A nie ciuchów i kosmetyków – dziwi się Stasiuk a ja się z nim kurwa zgadzam.

Też się dziwię.

Nie potraficie powiedzieć prosto w oczy czego chcecie. 

Pieprzyć nie potraficie. 

Pić nie umiecie. 

A jak wam ktoś chce przywalić, to uciekacie, bo już nie potraficie się bronić.

Posłuchajcie mnie siury. Nasz ludzki gatunek przez was ulegnie zagładzie. Skończymy jak myszy w eksperymencie Calhouna.

— Piotr C. Kocham tego Pana!
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaotfed otfed

June 10 2015

8005 966a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasensation sensation
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
8926 8d07
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasensation sensation
Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.
— L. M. Montgomery
8170 0702
Reposted fromnimble nimble viaEdgi Edgi
7590 3f20 500
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 viaEdgi Edgi

June 07 2015

3431 a70d 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi

May 01 2015

3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
9765 cb1e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
9034 803d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
9890 39b6 500

Had to share this @weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaucieknijmi ucieknijmi
Każdy ma jakąś przeszłość. Nieważne, czy dobrą, czy złą, ona czyni nas tym, kim jesteśmy.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viamysteryblackcat mysteryblackcat
0098 c8c7 500
Reposted fromrol rol viamysteryblackcat mysteryblackcat
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaucieknijmi ucieknijmi
5646 9e1e 500
Reposted fromsunlight sunlight viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl