Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

7876 60c2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasensation sensation
7967 f578
Reposted fromdiicap diicap viasensation sensation
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasensation sensation
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viasensation sensation
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Niewielu jest ludzi, których prawdziwie kocham, a jeszcze mniej takich, o których mam dobre mniemanie. Im więcej poznaję świat, tym mniej mi się podoba, a każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu o ludzkiej niestałości i o tym, jak mało można ufać pozorom cnoty czy rozumu.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"

June 26 2015

0367 ed7c
Reposted fromskatrix skatrix viasensation sensation

June 15 2015

Nowe pokolenie facetów, żyje w galeriach handlowych, w zrobionym z dykty naśladownictwie luksusu. Czytałem ostatnio Stasiuka, który się dziwił jak facet w centrum handlowym, może przymierzać jakąś fajansiarską bluzę godzinami i podniecać się na jej widok i okręcać się przed lustrem jak dziewczyny na wybiegu.

– To jest niesamowite. Pożądanie takiego gówna, przedmiotów, szmat. Facet nie może pożądać ubrania na miłość Pana Boga. Facet może pożądać kobiety i samochodu. A nie ciuchów i kosmetyków – dziwi się Stasiuk a ja się z nim kurwa zgadzam.

Też się dziwię.

Nie potraficie powiedzieć prosto w oczy czego chcecie. 

Pieprzyć nie potraficie. 

Pić nie umiecie. 

A jak wam ktoś chce przywalić, to uciekacie, bo już nie potraficie się bronić.

Posłuchajcie mnie siury. Nasz ludzki gatunek przez was ulegnie zagładzie. Skończymy jak myszy w eksperymencie Calhouna.

— Piotr C. Kocham tego Pana!
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaotfed otfed

June 10 2015

8005 966a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasensation sensation
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
8926 8d07
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasensation sensation
Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.
— L. M. Montgomery
8170 0702
Reposted fromnimble nimble viaEdgi Edgi
7590 3f20 500
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 viaEdgi Edgi

June 07 2015

3431 a70d 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi

May 01 2015

3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl