Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2015

2754 fb38 500
Reposted fromtwice twice viaucieknijmi ucieknijmi
Please be careful with me. Sometimes I just get sad and I don’t know why. I’m sorry.
— (via suspend)
Reposted frombuddhablink buddhablink viakonsorcjum konsorcjum
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.

April 29 2015

0059 7c00 500
Reposted fromuoun uoun viasensation sensation
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaotfed otfed
Mam absolutne przekonanie o tym, że życie każdego z nas wygląda tak, jak wygląda dlatego, że je sobie takim stworzyliśmy poprzez wszystkie kolejne decyzje, jakie podejmowaliśmy w życiu bądź ich nie podejmowaliśmy.
— Tomasz Lipiński
Reposted frominpassing inpassing viaotfed otfed
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaotfed otfed
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
3822 88bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaotfed otfed

April 19 2015

Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viasensation sensation
Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.
— Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaucieknijmi ucieknijmi
5275 c7f9
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viasensation sensation
6357 eb5e
Reposted fromtwarze twarze viasensation sensation
2697 fe2d
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viasensation sensation

April 12 2015

To nie sztuka nie błądzić, sztuką jest porzucać złe drogi i wybierać nowe.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13 viakonsorcjum konsorcjum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl